Pionering (Tali-Temali)

Jumat, 24 September 2010


Dalam tali temali kita sering mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu dan sebagainya.

Macam simpul dan kegunaannya

 1. Simpul ujung tali : Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas
 2. Simpul mati : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin
 3. Simpul anyam : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering
 4. Simpul anyam berganda : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah 
 5. Simpul erat : Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan
 6. Kembar : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin
 7. Simpul kursi : Gunanya untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya
 8. Simpul penarik : Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar
 9. Simpul laso


            Untuk gambar macam-macam simpul dapat dilihat di bawah iniMacam Ikatan dan Kegunaannya

 1. Ikatan pangkal : Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan.
 2. Ikatan tiang : Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik 
 3. Ikatan jangkar : Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.
 4. Ikatan tambat :Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan
 5. Ikatan tarik : Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada  suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon 
 6. Ikatan turki : Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher
 7. Ikatan palang
 8. Ikatan canggah
 9. Ikatan silang
 10. Ikatan khaki tiga

Untuk gambar macam-macam ikatan dapat dilihat di bawah ini.


0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Chat / Tinggalkan Pesan